Akce byla součástí projektu Mistři kolegiální podpory v oblasti přírodovědné gramotnosti, do kterého je škola zapojena. Na její přípravě se podíleli nejen učitelé, ale ve velké míře sami žáci.

V přírodní učebně připravili deset stanovišť, kde na panelech byly pro návštěvníky zajímavé informace o Ekoškole, o ptácích žijících na zahradách, o kunžackém čápovi, o ukázkové přírodní zahradě, kterou naše přírodní učebna je, o žákovském projektu Bezpečně do školy, o třídění odpadů, o zdravé výživě a o tom, jak neplýtvat potravinami, o rostlinách, o hmyzích domečcích, které také vyrobili žáci 4. a 6. ročníku, a které zde byly k vidění, o včelách a včelařství, byla zde i výstavka fotografií o desetiletém budování učebny.

Na jednotlivých stanovištích si mohli všichni vyzkoušet některé aktivity spojené s daným tématem, mohli například pod mikroskopem pozorovat plankton, určovat druhy rostlin, vyzkoušet si znalosti o včelách, po čichu poznávat různé ovoce. Žáci také připravili občerstvení – netradiční pomazánky, moučníky a sami upekli chleba, návštěvníci mohli vše nejen ochutnat, ale také si mohli odnést recepty na tyto pochoutky.

Dopoledne jsme přivítali žáky ze základní školy Popelín a děti z mateřské školy Střížovice a z mateřské školy Kunžak. Děti si vyzkoušely své dovednosti a poznaly něco nového, průvodci jim byli žáci naší školy. Každá škola také dostala jeden hmyzí domeček a další drobné dárky.

Odpoledne byla zahrada otevřena veřejnosti. Stala se místem setkání rodičů, dětí, občanů Kunžaku, našich přátel, ale také jsme přivítali návštěvy, které přijely zdaleka – paní Milada Švecová – předsedkyně Klubu ekologické výchovy a paní Barbora Hrdličková ze sdružení Tereza, toto sdružení je garantem projektu Ekoškola a organizátorem projektu Mistři kolegiální podpory v oblasti přírodovědné gramotnosti.

Všichni prožili krásný den plný různých setkání, nového poznání a pohody, která na zahradě vládla. To, že se tento slunečný den takto vydařil, je zásluha učitelů, žáků a také našeho pana školníka a pana školníka z mateřské školy, kteří nám pomáhají naši přírodní učebnu udržovat, abychom zde mohli pořádat nejen takovéto akce, ale abychom ji mohli využívat během vyučování.

Eva Krafková