„Lázeňský park u Aurory prochází v současné době výraznou revitalizací. Již na jaře byly v parku založeny květnaté louky, jejichž květy nás budou těšit od příštího roku," uvedla tisková mluvčí třeboňské radnice Jitka Bednářová.

Nyní na podzim budou v centrální části parku provedeny vegetační úpravy dřevin, tedy probírky, kácení a nové výsadby. „V jihovýchodní části parku podél naučné stezky Cesta kolem Světa probíhají stavební práce," dodala.

Nejpozději v listopadu by tady mělo být dokončeno přírodní dětské hřiště, smyslové hřiště Dětský svět, a také hřiště pro dospělé a seniory. Dojít má také k rekonstrukci a zastřešení odpočívadla. „Tyto aktivity jsou realizovány prostřednictvím projektu ministerstva pro místní rozvoj s názvem Aktivní turistická zóna u Světa napříč generacemi," informovala Jitka Bednářová.

Všechna vznikající hřiště jsou navržena v přírodním stylu a podle projektu budou zakomponována do stávající zeleně lázeňského parku, aby zůstal zachován přírodní ráz místa. (jop)