„Nápad provádění výuky přímo v prostorách lázní vznikl proto, že katedra klinických oborů se nedávno přestěhovala do nových budov v nemocnici v Českých Budějovicích a tamní prostory zatím nejsou pro praktická cvičení plně vyhovující,“ vysvětlil odborný asistent katedry klinických oborů a zároveň fyzioterapeut Bertiných lázní Marek Zeman.

Podle jeho slov je pro studenty dobré, když si mohou přednášené poznatky ihned prakticky vyzkoušet a seznámit se s některými specifiky lázeňského provozu. Budou tak potom lépe připraveni na kontakt se skutečnými klienty v rámci své souvislé praxe, kterou mohou absolvovat také v lázních.