Občanské sdružení Vespolek má v péči tři aleje starých ovocných stromů podél polních cest u Lutové, které v loňském roce vyřezali z náletů a kam dosazují nové vysokokmenné sazenice starých krajových odrůd.

V alejích je okolo sta starých jabloní, z jejichž jablek vyrobili 1450 litrů moštu v pětilitrových krabicích, který nyní prodávají a z jehož prodeje budou financovat Jablkobraní a moštování v příštím roce. Hlavní cíl výroby vysvětlila předsedkyně sdružení Vespolek Lucie Černická: „Chceme ukázat, že péče o krajinu má být přínosná místním lidem. Nejde jen o to, pečovat o hodnotná místa v krajině, ale také je umět v souladu s přírodou a pro člověka využít. Výroba místního kvalitního moštu je skvělé využití pro ovoce ze starých sadů a alejí,“ řekla.

„Místní mošt budeme vyrábět díky podpoře Nadace Via i v dalších letech. Díky podpoře Jihočeského kraje, Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky a Nadace Partnerství letos vysadíme do krajiny na Chlumecku celkem 146 sazenic starých ovocných odrůd,“ doplnila Lucie Černická.

Sází odrůdy se jmény jako jsou: řehtáče, kalvily, strýmky, malinová, panenská, míšeňská, krvavky, pastornice, medule, solanky, a další. (rap)