V Maříži, místní části Slavonic na hranici s Rakouskem, stával kdysi zámeček. Dodnes po něm zbyly ruiny a původní zámecký park. Členové spolku Mařížský park v něm postupně obnovují potoční nivu, aby se do vodního toku mohli opět vrátit raci.

„Také vysadíme nové stromy, protože některé musíme vykácet. Z jejich dřeva pak vytvoříme nový mobiliář parku, například schody připomínající vstup do zámku,“ popsala záměr projektu členka spolku Mařížský park Martina Havlíčková. Schody poslouží k odpočinku během procházky.

Iniciátoři projektu chtějí obnovou přispět k záchraně druhové rozmanitosti krajiny Slavonicka a inspirovat návštěvníky parku k propojování zelených oáz v obcích a zelených ostrovů v krajině tak, aby ke krásným místům vedly i krásné cesty.

Do projektu se mohou zapojit také dobrovolníci. Pro lepší koordinaci práce je nutné ozvat se na email mariz-park@centrum.cz.