Podal hlášení starostovi sboru Františku Němcovi, který přivítal závodníky 30 družstev mužů, devíti týmů žen a nespočet diváků.

Poté hlavní rozhodčí František Doležal vydal organizační pokyny a ve 13.15 hodin bylo odstartováno. Kolem 16. hodiny přišly na řadu ženy a následně dodatkové finále mužů, v němž zvítězilo družstvo ze Žďáru.  F. Thüringer