Více než rok trvala výstavba kanalizace a s ní spojená uzavírka silnice z Klikova na Chlum u Třeboně. Jak nyní potvrdil starosta Luboš Hešík, v závěru tohoto týdne by již měla být komunikace zcela průjezdná.

Již nyní některé autobusové spoje do Klikova a Františkova zajíždějí, ode dneška ale budou v provozu všechny, na které byli místní dříve zvyklí. „Průjezdné to bude od úterý pro všechny autobusy, ostatní doprava by měla na Chlum projet v závěru týdne,“ upřesnil.

Během pondělí by totiž podle informací starosty měly být dodělány podkladní asfalty v prostoru klikovské návsi a na konci zástavby směrem na Chlum a také asfalty na vedlejších komunikacích v prostoru křižovatky u keramičky. V úterý, případně ještě ve středu, by měli dělníci dokončit také vrchní, konečnou vrstvu asfaltu v celé délce Husovy ulice.

„Bylo to náročné. Všem místním patří velký dík za to, že nám opravdu moc pomohli,“ vyzdvihl Luboš Hešík.