Radní již schválili zadání veřejné zakázky malého rozsahu na výběr zhotovitele projektové dokumentace, která je potřebná pro územní rozhodnutí a stavební povolení a dokumentace pro provedení stavby.

Podle informací starosty Karla Macků jsou v současné době odpadní vody z Dolních Němčic sbírány jednotnou kanalizací, která tento odpad, včetně vody z protékajícího potoka, přivádí do mechanicko-biologické čističky odpadních vod.

„Vzhledem k tomu, že stávající způsob likvidace odpadních vod je nevyhovující z důvodu provozní nestability, je záměrem města zbudování tlakové odpadní kanalizace na přečerpání odpadních vod do kanalizační sítě města,“ vysvětlil důvody rekonstrukce starosta. Dodal, že likvidace odpadních vod by se pak odehrávala na centrální čističce.