„S tajemnicí byla sjednána dohoda o skončení pracovního poměru k 1. lednu letošního roku,“ řekl Dvořák.

Funkci tajemníka městského úřadu plánuje nejméně půl roku neobsazovat. Po dokončení restrukturalizace radnice a personální stabilizaci uvažuje Karel Dvořák spíše o obsazení místa asistenta starosty.

V městském zpravodaji byly nyní zveřejněny také důvody odvolání bývalého starosty Jaroslava Hřebíka. Podepsalo se pod ně všech deset zastupitelů.

„O konkrétních důvodech svého odvolání bývalý starosta dobře věděl. Zastupitelé měli podezření na plýtvání se svěřenými finančními prostředky a obcházení platných směrnic,“ píší zastupitelé.

Jaroslav Hřebík napsal do zpravodaje také své vyjádření, ve kterém popírá některé důvody a uvádí další skutečnosti. Jak již dříve Deníku sdělil, opakuje v něm, že zastupitelé rozhodně neměli nedostatek informací, jak tvrdí.

„Účastnili se takzvaných poradních sborů, neveřejných schůzí, které žádný zákon nenařizuje. Na nich se předjednávaly problémy, které se řešily na zasedáních veřejných. Tyto informace dostávali i písemně před veřejným zasedáním,“ uvedl Hřebík. Bývalý první muž včelnické radnice dále ve svém vyjádření poukazuje například na projekt rekonstrukce domu Nechyba, který se nelíbí současnému starostovi.

Projekt na objekt Nechyba počítal s celkovou rekonstrukcí a byl řešen jako bezbariérový. Měly se v něm nacházet i spolkové místnosti, prostory pro knihovnu a víceúčelový multimediální sál pro malé společenské události, případně různá školení.

„S projektem Nechyba zastupitelé souhlasili, dnes chce tento projekt starosta zakonzervovat i přesto, že na něj lze získat částečnou dotaci z regionálního operačního programu,“ stojí dále ve vyjádření Jaroslava Hřebíka.

Současný starosta chce více spoléhat na vlastní prostředky a méně žádat o dotace, s čímž bývalý starosta rovněž nesouhlasí. „V době nižší daňové výtěžnosti a sníženého příspěvku na výkon státní správy je to neobvyklé,“ podotýká Hřebík.

Dále vysvětluje také nesrovnalosti při zaplacení faktury na projekt včelařského centra a infocentra. Pochybení bylo zjištěno, obratem bylo vráceno 200 tisíc korun a o zbylé částce se jedná. Jaroslav Hřebík dále popřel, že by nebyla dostatečně informována místostarostka. Podle svého vyjádření jí nabízel různé oblasti správy městských záležitostí, ale většinu odmítla. Více spolupracovat s ní přestal od okamžiku, kdy po něm měla vyžadovat vedení deníčku.

V něm měl bývalý starosta zaznamenávat, co dělá, s kým jedná a v době jejích úředních hodin měl deník místostarostce ukazovat. Hřebík věří, že až odezní emoce, budou se problémy opět řešit racionálně.Důvody odvolání Jaroslava Hřebíka

Zastupitelé uvádějí celkem sedm důvodů odvolání starosty Jaroslava Hřebíka: 1. Neoprávněně proplacená faktura na částku 469 200 korun, ze které bylo vráceno jen 200 tisíc korun.

2. Rozhodování o veřejných zakázkách, jejichž schválení je v pravomoci zastupitelstva. Zakázky byly děleny na menší zakázky do 20 tisíc korun, aby měl pravomoc rozhodnout sám. Zastupitelům tak byla zatajena skutečná cena zakázky. Jako příklad lze uvést personální audit za 85 tisíc korun.

3. Nakupování nepotřebných věcí do částky 20 tisíc korun (například řečnický pult).

4. Podsouvání schvalování nákupu již dříve nakoupených a zaplacených věcí (program na evidenci smluv). 5. Odstavování zastupitelů od informací, aby mohl o důležitých věcech rozhodovat sám. 6. Velmi častá nepřítomnost v úřadu, absolvování častých služebních cest s nejasným účelem.

7. Všechny tyto důvody odvolání byly onen den 28. 11. 2011 panu Hřebíkovi známy. Zastupitelům přišlo nedůstojné mu je veřejně opakovat.

10 zastupitelů Města Nová Včelnice