Jak uvedl starosta Novosedel Filip Mencl, začaly přípravy na zbudování nové zbrojnice už v roce 2015. Tehdy vznikla příslušná studie a byla podána žádost o poskytnutí dotace u Hasičského záchranného sboru. Vloni po jejím získání došlo k předání staveniště a zahájení stavebních prací. V mezidobí zajistila obec přeložení inženýrských sítí ze stavebního pozemku.

„V tuto chvílí probíhají finální nátěry a instalují se poslední zařízení,“ nastínil průběh výstavby starosta. Podle jeho dalších slov bude kolem zbrojnice následovat ještě kompletní rekonstrukce přilehlého veřejného prostranství. Komunikace vedoucí k bytovkám se dočká nového povrchu, budou osazeny nové lampy veřejného osvětlení a vše završí sadové úpravy.

Hasičům bude ve zbrojnici k dispozici odvětrávaná garáž s místem na mytí hadic, sociální zázemí včetně sprch, šatny na zásahové obleky a civilní oblečení, společenská místnost s kuchyňkou, sklad a kotelna. Součástí hasičárny je i vysoká dřevěná věž na sušení požárních hadic.

Stavba zbrojnice v Novosedlech vychází na 7,2 milionů korun včetně DPH. Z toho pokryje 3,6 milionu dotace od Hasičského záchranného sboru a 1,8 milionu zafinancoval Jihočeský kraj.