Mohl byste představit International Police Association ÚS 109 Jindřichův Hradec a přiblížit její činnost?
Mezinárodní policejní asociace IPA byla založena 1. ledna 1950 a nyní je největším mezinárodním sdružením policejních úředníků s počtem přes 400 000 členů v národních sekcích 63 zemí. Česká sekce vznikla v roce 1992 a o rok později také územní skupina 109 Jindřichův Hradec, přičemž u zrodu obou stál jindřichohradecký kolega a pozdější prezident České sekce IPA Jaroslav Širhal. Nyní má naše ÚS 109 přes šedesát členů v čele s vedoucím ÚS Radimem Madarem. Hlavním účelem IPA je setkávání kolegů bez rozdílu hodnosti, funkce, jazyka, rasy, náboženství i světového názoru a výměna zkušeností mezi policejními příslušníky. Vedle formálních mezinárodních setkání se toto děje především neformálně, jako například v říjnu, kdy jsme se zúčastnili spolu s kolegy z IPA Maďarska a Polska kuželkového turnaje pořádaného sesterskou IPA Slavonice. Protože členem IPA zůstávají kolegové i po ukončení aktivní služby, dochází k přátelskému předávání zkušeností i mezigeneračně. Ostatně motto IPA je „Servo per Amikeco“ což volně přeloženo z esperanta znamená „Služba přátelstvím“

Jaké akce pořádala vaše organizace v roce 2011?
Mezi největší akce v letošním roce patřil dětský den, jehož se zúčastnilo více jak osmdesát dětí a který kromě soutěží provázely po celý den ukázky policejní výstroje, techniky, služebního psa, hasičů, Klubu vojenské historie v dobových uniformách, historických vozidel, seskoku členů Paraklubu a dalších. Druhou velkou akcí byl společenský večer policie, který se uskutečnil koncem listopadu v sálu KD Střelnice a který navazuje na tradiční IPA bály z devadesátých let. Členové IPA se měli možnost setkat také na obdobné menší akci s hudbou již koncem léta. Mezi úspěšné akce pro děti i dospělé patřila i prohlídka prvorepublikových opevnění u příležitosti připomenutí záboru hranic v roce 1938, kterými nás s precizním výkladem provedl již zmíněný Klub vojenské historie Jindřichův Hradec.

S jakými dalšími organizacemi a kluby spolupracujete?
Našimi nejbližšími partnery jsou už z podstaty ostatní územní skupiny IPA, nicméně už před lety jsme se rozhodli neomezovat účast na některých našich akcích pouze pro členy, ale zpřístupnit je i rodinám všech policistů a zaměstnanců. To však klade poměrně vysoké nároky na zajištění, neboť například na pořádání dětského dne se každoročně nezištně podílí na čtyřicet dospělých účastníků a proto poslední roky spolupořádáme tyto nejnáročnější akce s Nezávislým odborovým svazem Policie ČR. Přestože ze zájmových organizací jsme letos nejvíce spolupracovali s Klubem vojenské historie, velice si ceníme obětavé pomoci dalších, ať už dobrovolných organizací či veřejnoprávních institucí, bez jejichž přispění by některé akce nebyly zdaleka takové, nebo by se nemohly uskutečnit vůbec.

Působíte ještě v nějakých dalších organizacích?
V současné době jsem předseda Nezávislého odborového svazu Policie České republiky, základní organizace Jindřichův Hradec a vzhledem ke svému dalšímu studiu bych už asi na působení v jiných organizacích ani neměl čas. Tedy pokud bych nechtěl riskovat vyloučení ze své rodiny, které jsem velice vděčný za její shovívavost.

Vzhledem k vašemu vytížení bych se rád dozvěděl, jak relaxujete?
Ono je samozřejmě velice těžké říct si tak a teď budu myslet na něco jiného, abych se odreagoval. Na to je bezkonkurenčně nejlepší společnost mých malých synků, kteří dokáží stoprocentně zaměstnat moji pozornost tím nejlepším způsobem. Pokud něco děláte rád a výsledek přináší uspokojení nejen vám, pak se vynaložená energie vrátí nesčetněkrát a pocit z toho je ten nejlepší relax. A tak nejen těm, kteří věnují svůj čas druhým, ale i všem ostatním bych rád popřál do Nového roku kromě štěstí a zdraví také mnoho přátelství.