Nominující i porotu zaujalo například to, že plavecká ředitelka přistupuje k dětem pozitivně, hledá u nich klady a nemluví o nich negativně. Iveta Marušáková zavedla ve škole v Plavsku koncept týdenních plánů, přes které dává škola rodičům vědět, co děti v daném týdnu čeká.

„Děti se také zapojují do celoroční soutěže, ta letošní se jmenuje Strážce lesa,“ popsala systém unikátní výuky a motivace dětí. V březnu se děti během této soutěže naučily, že stromy jsou navzájem propojené kořeny a tvoří stromové rodiny. „Vyhlášení Strážce lesa proběhne během slavnostního zakončení školního roku,“ dodala. Popularita plavecké školy se během jejího působení zvýšila natolik, že je kapacitně zcela vytížená.