Zwettl je už od roku 2006 partnerským městem Jindřichova Hradce. Spolu se svým rakouským kolegou Franzem Moldem starosta města ve Zwettlu zasadil jako symbol partnerství javor.

Součástí oslav bylo i zasazení třech stromů symbolizujících partnerství Zwettlu s dalšími městy. "Věřím, že partnerství Jindřichova Hradce a Zwettlu je stejně silné jako tento strom a stejně tak, jak bude tento javor růst, bude sílit naše spolupráce," řekl starosta Zwettlu Franz Mold.

"Jindřichův Hradec, partnerské město Zwettlu, je odtud vzdáleno zhruba 80 km. Přeshraniční život mezi Rakouskem a Českou republikou a zejména pak mezi zdejšími regiony Jihočeského kraje a Waldviertelu pulsuje k radosti obyčejných obyvatel, ku prospěchu turistického ruchu i výměnného obchodu. Přes různé nepatrné odlišnosti toho máme stále více společného," řekl při projevu během oslav starosta Jindřichova Hradce Jan Mlčák a představitelům Zwettlu i občanům pogratuloval k dosaženým úspěchům a popřál dalších neméně úspěšných padesát let.

V Rakousku v roce 1965 proběhla správní reforma, která tlačila malé obce ke slučování do větších celků, protože větší obce získávaly na jednoho obyvatele víc šilinků než menší. V roce 1971 tak sloučením čtrnácti obcí vznikl takzvaný velký Zwettl – dnes rozlohou největší obec v Dolním Rakousku, čtvrtá největší v celé zemi.