Byl zaveden se záměrem ministerstva dopravy snížit do roku 2010 počet mrtvých při nehodách pod 500 ročně.

To se podle rakouského automotoklubu dosáhnout nepodaří, ale i trestné body přispěly ke snížení počtu obětí oproti loňsku o deset procent, na 280. Za celý rok 2008 zahynulo v Rakousku 679 lidí.

Za telefon ne

Trestné body se řidičům přidělují za tyto přestupky:
Řízení s 0,5 – 0,8 promile, u řidičů C a D od 0,1 promile.
Ohrožení chodce na přechodu.

Nedodržení stopky a červené na semaforu.

Jízda v odstavném pruhu.

Porušení zákazu jízdy s nebezpečným nákladem v tunelech.
Nesprávné chování na přejezdech.

Řízení motorového vozidla nesplňujícího technické podmínky nebo převážejícího nezabezpečený náklad.

Nedostatečné zabezpečení dítěte ve vozidle.

Nedodržení bezpečného odstupu 0,2 – 0.4 sekundy za jiným účastníkem provozu.

Při prvním porušení těchto pravidel je napomenutí, při druhém odnětí bodu, při třetím odebrání řidičáku minimálně na tři měsíce. Cizinci dostávají za druhé opakování zákaz jízdy v Rakousku.

Bez ohledu na body řidiči platí za přestupky pokutu.
Podle kuratoria pro dopravu se dopouštějí většinou tří přestupků – vození dětí bez sedaček, přejetí červené a řízení pod vlivem alkoholu do 0,8 promile.

Podle experta Martina Bluma z Dopravního klubu Rakouska by měl systém zahrnout i tzv. masové delikty. K těm řadí překročení povolené rychlosti a telefonování za jízdy.

Podle ministerstva dopravy je ale telefonování málo nebezpečné, odebrání řidičáku z tohoto důvodu by prý bylo neospravedlnitelné.
Zaznamenaný „trestný bod“ je veden v místních registrech řidičů dva roky. Místní úřady také rozhodují o opatřeních – doškolení, cvičení jízdy, účast na seminářích, přednáškách apod. Náklady na to nese řidič. Pokud nařízené opatření bojkotuje, je mu řidičák odebrán až do jeho absolvování.

(nmk)