V prostorách Radničního sálu se 20. prosince od 16 hodin uskuteční setkání s občany ve věci veřejného projednání plánovaných stavebních úprav v ulici Míru.

„Jednání navazuje na listopadovou petici občanů žijících v ulici Míru, požadující stavbu pravostranného chodníku podél silnice na Hradec,“ uvedl starosta Petr Nekut.Úřední pozvánka na setkání uvádí: "Rádi bychom vás ve spolupráci s projekční kanceláří, která bude projekt vypracovávat, seznámili s uvažovanými variantami stavebního řešení. Těšíme se na vaše případné návrhy a názory."