Máte již schválený rozpočet obce pro letošní rok?

Zatím ještě ne. Budeme ho schvalovat koncem března. Máme připraveno více akcí a nyní musí finanční výbor a rada obce ještě návrh projít a vybrat věci, na které finančně dosáhneme.

Co bude pro tento rok největší investiční akcí?

Chystáme zateplení místního kulturního domu. Máme již přislíbenou dotaci ze Státního fondu životního prostředí, která činí 90 procent uznatelných nákladů. Při maximální ceně investice kolem 2,5 milionu korun by obec mohla hradit kolem 800 tisíc, ale když by se podařila vysoutěžit lepší cena, tak by to mohlo klesnout až na 300 tisíc. Máme najatou firmu, která řídí zadávací řízení a o vše se stará. V nejbližší době se výběrové řízení vypíše. Musí se pak vybrat nejenom nejlevnější firma, ale také taková, která už se zateplováním má zkušenosti. Protože z dotace dostaneme 90 procent uznatelných nákladů na akci hodně i závisí na tom, jak se podaří zakázku vysoutěžit.

Máte již z s podobným postupem, tedy najatou firmu na realizaci soutěže, zkušenosti?

Již vloni jsme čerpali prostředky z různých krajských grantů. Naposledy jsme dělali nové víceúčelové hřiště, a to přes najatou firmu, která se postarala o kompletní realizaci. Od žádosti o grant až po soutěž. Pokud je taková firma dobrá a zkušená, určitě se obci vyplatí.

Při letošních zápisech do první třídy přišlo v Českém Rudolci do školy čtrnáct dětí. Vaše škola, respektive její druhý stupeň byl v ohrožení. Jaká je současná prognóza?

Pro školní rok 2012 až 2013 zastupitelstvo podporu škole schválilo a pak budeme jednat o dalším školním roce. Samozřejmě chceme nechat českorudoleckou školu v plném obsazení, tedy i s druhým stupněm. Protože v momentě, kdy by se zrušil, už by se těžko vracel zpátky. I když děti přišly, tak nám pořád žáci chybí a v současné době nejde škola naplánovat na pět let dopředu. Bohužel, v důsledku dnešní ekonomické situace i mladí se založením rodiny vyčkávají a dětí se rodí málo. Je jasné, že školu musíme dotovat.

Na posledním zasedání zastupitelů jste jednali o prodeji lesní školky Vostezy, respektive o zrušení možnosti prodeje. O co vlastně šlo?

Jedná se o pozemek, který je v majetku obce a lesní školku zde provozuje společnost Wotan Forest, která má zájem o odkoupení pozemku. Nakonec zastupitelstvo rozhodlo, že půdu neprodá a zvýší nájem.

V současné době je velice diskutovaná zimní údržba, která v posledních dnech stála nemálo peněz. Máte představu, kolik vynaložila vaše obec?

Zatím to nejde vyčíslit, protože ještě nemáme faktury. Minulý měsíc určitě nebyly tak strašné náklady, ale u nás v neděli napadlo hodně sněhu a údržba stála hodně prostředků.

Na obecním úřadu se odehrály i personální změny, můžete říci jaké?

Od 1. ledna na místo správce věcí veřejných nastoupil Petr Dušejovský. Dosavadní tajemník Jaroslav Dvořák odešel do důchodu a my jsme museli vypsat nové výběrové řízení na obsazení funkce.