Návesní rybník v místní části Nové Bystřice v Senotíně, který aktuálně slouží zejména pro ochranu před povodněmi, suchem i jako zásobárna užitkové vody pro případ hašení požáru, je o poznání čistější. Nádrž totiž byla odbahněna a došlo také k dalším opravám. Z rybníka byly odvezeny tři tisíce kubíků bahna, byla opravena hráz a postaveno bylo nové výpustné zařízení. Podle informací starosty Vladimíra Bláhy byl rybník naposledy odbahněn v 70. letech minulého století. „Odbahnění ale nebylo provedeno příliš odborně. Místo toho, aby sediment odvezli, tak jej vyhrnuli na okraj rybníka, kde byl ponechán a odstraněn byl teprve nyní,“ popsal starosta. Nyní byl proto rybník odbahněn, na svah byly navezeny kameny, byla opravena a rozšířena hráz a současně bylo nově vystavěno i betonové sdružené výpustné zařízení, které se skládá z betonového výpustného zařízení a bezpečnostního přelivu s novým odtokovým potrubím. To pomůže při případných povodních, je připraveno až na padesátileté průtoky.

Návesní rybník v Senotíně u Nové Bystřice byl odbahněn.Zdroj: archiv Barbora Benešová

Ruku k dílu při pracích na odbahnění návesního rybníku v Senotíně dali i místní obyvatelé. Bylo totiž nutné vysbírat chráněné škeble rybničné. O to, že se škeble v rybníku vyskytují, vědělo podle starosty město předem, navíc dodavatel stavby měl jejich sběr ve smlouvě. „Příjemně mě ale překvapili obyvatelé okolních domů, kteří pomáhali škeble zachraňovat. Tito dobrovolníci sbírali škeble ve vypuštěném rybníku a přenášeli je do výše položené tůňky. Dokládá to, že mají ke svému okolí a k přírodě osobní vztah,“ dodal Vladimír Bláha. Po odbahnění se škeble vrátily z tůňky zpět do rybníka.

Práce stály celkem 1,4 milionu korun, ale město na odbahnění získalo dotaci z ministerstva zemědělství ve výši 671 tisíc korun, přičemž na projekt zpracovala úspěšnou žádost o dotaci a následně projekt řídila společnost G-Project.