V Břilicích se připravuje vylepšení kapacity stávající kanalizace. Práce se budou týkat východní zastavěné části ulice Strouha. Podle informací z radnice povede kanalizační potrubí ve stejné trase jako dosud, ale bude uloženo ve větším podélném sklonu. Předpokládaný termín provádění prací je od poloviny května do konce června.

V místní části Branná město plánuje rozšíření veřejného osvětlení. V úseku od křižovatky u myslivecké klubovny podél silnice směrem na Třeboň bude umístěno šest svítidel a jedno další bude v úseku od odbočky k „Rašelině“ směrem na konec obce ve směru na Nové Hrady.