Budova třeboňského pečovatelského domu prošla důkladným energetickým auditem a na jeho základě město rozhodlo o opravě.

„Budova byla postavena v roce 1993 a dosud neprošla žádnou rekonstrukcí,“ zmínila místostarostka Jana Grammetbauerová.

Objekt DPS 2 je členitý a často tu zatéká do konstrukcí. Opravu potřebuje i sokl.

„Současné technické řešení objektu není vhodné. Budova je členitá, svody zapříčiňují časté zatékání do konstrukcí a devastaci dílčích částí stavby. Kompletně celý dům zateplíme, vyměníme okna a balkonové dveře. Posuneme svody tak, aby do budovy nezatékalo. A protože je teplo základ domova, vyměníme i otopné soustavy,“ doplnil starosta Jan Váňa.

Město získalo na rekonstrukci dotaci ve výši 6,1 milionu korun. Celkové realizační výdaje ale mají být až 16,3 milionu korun. „Zbytek výdajů, které nepokryje dotace, uhradí město ze svého rozpočtu,“ upřesnil starosta.