Po dvou letech stavebních prací byla v úterý slavnostně otevřena nová budova Základní umělecké školy Třeboň.

Fakta o ZUŠ Třeboň: Hudební škola v Třeboni byla založena v roce 1949. Celková kapacita školy je nyní 561 žáků. Škola má odloučená pracoviště v Českých Velenicích, Suchdole nad Lužnicí a Lomnici nad Lužnicí.

Celkové náklady náročné investiční akce činily více než 73 milionů korun. „Práce vyšly na téměř šedesát milionů korun, součástí investice byl i nákup budovy v hodnotě 14 milionů,“ přiblížila tajemnice úřadu Petra Jánská.

Původní termín dokončení stavby byl určený na srpen 2018, poté se ale ukázalo, že je nutné provést vnitřní omítky ve větších tloušťkách. Proto se termín o tři měsíce posunul.

„Od listopadu 2018 tak byl v budově zahájený zkušební provoz. V červnu se uskutečnilo měření hluku a byl vydán kolaudační souhlas. Od druhé poloviny června pak začalo stěhování inventáře ZUŠ do nových prostor,“ popsala tajemnice.