Žádost musí obsahovat jméno zájemce, datum narození, bydliště nebo IČO, název lokality a důvod. „K žádosti je vhodné připojit i telefonní kontakt. Upozorňujeme, že na parkovací kartu není právní nárok a karta tedy nemusí být přidělena,“ uvedl vedoucí odboru dopravy Pavel Zajíček.

Ceny parkovacích karet v Třeboni zůstávají v úrovni roku 2019.