Jak zmínil ředitel stanice Jan Nový, budou vysazeny staré odrůdy ovocných stromů a stovka keřů. Díky společnému úsilí zaměstnanců i brigádníků zde během víkendu začne vznikat také louka pro hmyz, tůňka pro obojživelníky nebo broukoviště.

Práce začnou po oba dny kolem 9. hodiny. Účastníci mohou získané poznatky využít doma na svých zahrádkách. „Večer posedí všichni pracanti u táboráku a opečeme si buřty,“ zve ředitel stanice.

Přírodní učebna poslouží jako útočiště živočichů a také ke vzdělávání dětí i dospělých. Dobrovolníci se mohou hlásit na telefonu: 384 722 088.