Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích. V nejnáročnější kategorii ZVV1 se utkalo deset dvojic. Psi předváděli své výkony jak ve stopě, tak i v poslušnosti a obraně.

Nejlépe se dařilo Josefu Machátovi z Nových Hradů s fenou německého ovčáky Wega Leryka. Druhý skončil Vilém Klaboch z Třeboně s ovčákem Bad Wind Wild a třetí Oldřich Dvořák ze Záborné s ovčákem Rodick z Cagova ráje.

Z domácích si nejlépe vedla Anna Štěbetáková, která nejenže neustále vše organizovala, ale stihla ještě se svojí Bárou z Edenu absolvovat obranu a tuto kategorii vyhrát.