Podle jindřichohradeckého probošta římskokatolické církve Václava Habarta si lidé stále častěji pouť spojují s atrakcemi a stánky a na náboženský rozměr svátku zapomínají

Většina lidí pouti říká porcinkule, církev slaví Porciunkule. Jaký název je tedy správný?

Václav Habart:
Vlastně ani jeden. Původně totiž název pochází z latinského slova portiuncule, což znamená podíleček, část pozemku. Do češtiny je možné ho překládat jako porciunkule. Název bez ,,u“ je pouze zkomolenina.

Odkud dostala pouť svůj zvláštní název?
Portiuncule je název chrámu Panny Marie Andělské u Assisi. Chrám byl vystavěn nad modlitebnou svatého Františka z Assisi. V Jindřichově Hradci žil řád františkánů, který 2. srpna oslavoval Pannu Marii Andělskou slavností zvanou Portiuncule.

Jaký smysl původně pouť měla?
Lidé v době pouti mohli a stále mohou získat porciunkulové odpustky. Doprovází to ale několik podmínek. Například lidé musí mít pevný úmysl odpustek získat, musí se účastnit mše v kostele svaté Kateřiny, přistoupit ke svatému přijímání, pomodlit se a přijmout svatou zpověď.

Jak se z vašeho pohledu liší pouť dnes a třeba před deseti lety?
Na bohoslužby i pro odpustky chodí stále méně lidí. Zajímají je více pouťové atrakce a stánky a na náboženský podtext zapomínají.

Jaký program chystá církev v průběhu pouti?
Vlastní den slavností Porciunkule bude v sobotu 2. srpna. V tento den se budou například křtít děti nebo bude, stejně jako v neděli, několik příležitostí ke svaté zpovědi. V neděli budeme také sloužit tři mše svaté a bohoslužbu. Všechny se budou odehrávat v kostele svaté Kateřiny.

Proč zrovna v kostele svaté Kateřiny?
Na jižní straně kostela byl totiž v 17. století vystavěn přístavek, takzvaná portiuncule. U kostela byl i bývalý františkánský klášter, dnes přestavěný na budovu soudu.

Eliška Bučinová