Od 15. prosince do 5. ledna probíhá v Kolonial Coffee v Jindřichově Hradci sbírka školních potřeb pro děti v západoafrické Guineji, potřebné jsou především psací potřeby (tužky, propisky, pastelky, fixy), gumy a ořezávátka (prosím nenoste sešity). Sbírka je pro školy spolupracující s organizací Wontanara, která se také mimo další aktivity věnuje projektu adopcí na dálku, kdy lidé mohou sponzorovat studium konkrétního dítěte a o jeho průběhu budou pravidelně informováni. Děti píšou pravidelně svým „adoptivním rodičům“ dopisy, kreslí obrázky a školy zasílají jejich vysvědčení.

Tříkrálová sbírka v Jindřichově Hradci.
Hradecká Farní charita hledá Tři krále

Wontanara také zajišťuje základní lékařskou péči, podílí se na stavbě škol (aktuálně také probíhá sbírka na stavbu školy), vrtů na pitnou vodu a na mnoha dalších aktivitách. V Africe je možnost vzdělání stále velmi obtížně dostupná, vzdělání není zdarma, je potřeba platit školné, na které často rodiny nacházející se v podmínkách extrémní chudoby nemají, přitom právě vzdělaní lidé by mohli Africe přinést lepší budoucnost,podílet se na vytvoření dobré infrastruktury, pracovních míst, budování průmyslu a služeb.

V současné době se Afričané živí převážně drobným zemědělstvím, které sotva stačí na chudou obživu a většinou nemají dostatek financí na to, aby dětem zajistili vzdělání. Děti se potom musí od raného věku podílet na práci v domácnosti a na poli. Afrika je velmi bohatá především na nerostné suroviny, ale z nich těží užitek převážně vyspělé země a úzká vrstva bohatých lidí, kteří jsou momentálně u moci, a lidmi bez vzdělání je potom velmi snadné manipulovat. Na katastrofální úrovni je také tamní zdravotnictví, které je také zcela zpoplatněno a řada dětí se nedožije ani svých pátých narozenin.

Budoucí zdravotníci opět sbírají knihy a hry pro děti z dětského domova v Kamenici nad Lipou.
OBRAZEM: Budoucí zdravotníci pomáhají dětem

Projekty Wontanara jsou velmi úspěšné, díky pomoci dárců se podařilo v Guineji postavit již sedm škol, které umožňují vzdělání více než třem tisícům dětem, některé děti se vyučí řemeslu, jiné vystudují střední školu a některé pokračují i v univerzitním vzdělání. Aktuálně je možné Wontanaru podpořit přinesením psacích potřeb, přispět na stavbu školy, vánoční dárkování pro děti nebo zapojit se do projektu adopce na dálku. Více informací lze nalézt na webových stránkách www.wontanara.cz.

Další organizací, které by tato vánoční akce ráda pomohla, je organizace Kola pro Afriku, která pro změnu pomáhá v západoafrické Gambii a je také založena na podpoře vzdělávání, tím, že umožňuje dětem dopravit se do školy na kolech. Školy jsou totiž pro africké děti obtížně dostupné i díky velkým vzdálenostem a děti jsou tak nuceny chodit denně do školy několik kilometrů, což je značně vyčerpávající, díky velkým vzdálenostem se také stává vzdělání pro některé děti nedostupným nebo nemají čas na dostatečnou přípravu do školy.

Kola pro Afriku se točí také na principech dárcovství, dobrovolnictví, spolupráce a vlastní iniciativy lidí. Kola se přepravují v kontejnerech lodí do gambijského Banjulu a odtud se dále distribuují do partnerských škol. Přeprava kontejnerem tvoří finančně nejnákladnější část celé cesty kola, a proto je v rámci sbírky možné přispět finančním příspěvkem na přepravu nebo darovacím certifikátem.O dalších možnostech pomoci se dozvíte na stránkách www.kolaproafriku.cz. Do Gambie bylo již odesláno 18 kontejnerů s koly, nářadím a náhradními díly a bylo darováno více než 20 000 kol.

Za jakoukoliv formu pomoci předem děkuji! Sbírku lze podpořit přímo na místě v Kolonial Coffee v Jindřichově Hradci, bližší informace také mohu poskytnout na emailu: katerinaduchonova@seznam.cz.

Kateřina Duchoňová