„Bezpečnostní řez odstraní ze stromů poškozené větve. Ozdravným prořezem se stromy zbaví nevhodných výhonů a příliš dlouhých větví,“ vysvětlil Zdeněk Pecha z oddělení životního prostředí městského úřadu. Jak dále uvedl, byly kmeny poškozených stromů již dříve opatřeny vazbou z ocelových lan proti prasknutí. Tyto vazby je nyní nutné posunout a obnovit.

Jakmile to umožní počasí, započnou nezbytné práce, které by měly být hotové nejpozději do poloviny dubna. „Prořez v období vegetačního klidu je pro stromy zdravější. Zjara proudící míza vytlačí nečistoty z čerstvého řezu, který po zaschnutí zacelí ochranou krustou,“ odůvodnil časový plán Zdeněk Pecha.

Údržbu starých dubů provede odborná firma za téměř půl milionu korun bez daně. Větší ořezané větve budou ponechány v aleji jako útočiště pro drobný hmyz.