Rovněž odsouhlasila návrh na zadání projektové dokumentace pro opravu fasády dosud „proskleného pekla“ administrativní části budovy základní školy na sídlišti Hvězdárna. Součástí je i řešení zastřešení zimní zahrady.