Nejinak je tomu i v základní škole v Sokolské ulici v Třeboni, kde ale stále vzpomínají na nedávno skončené letní hrátky.
Jak zmínila výchovná poradkyně školy Radka Škulaviková, osmdesátka dětí při nich prožila pod vedením vyučujících Jany Drtinové, Aleny Plocové, Petry Hejlové, Václavy Fleischmanové, Kateřiny Kaiseršatové, Jitky Havránkové a Lindy Mikyškové a za výrazné pomoci dřívějších absolventek dva vzrušující týdny letních hrátek jako určité formy příměstského tábora. "Z četných ohlasů rodičů a dětí vyznívá obrovská spokojenost a radost z prožitého," vyzdvihla. Druhý červencový týden nazvaný „Cesta po Severní Americe“ zavedl děti do světa Indiánů, jejich tradic, zvyků, ale i na farmu Školkových do Branné, kde se táborníci dozvěděli mnohé o chovu koní. Severoamerický punc letního týdne nabídl dětem i „rýžování zlata“, výrobu totemů, čelenek, náhrdelníků či tajných map, ale i slušivých indiánských halen.
Třetí červencový týden putovaly děti po Africe. Tady pěti až jedenáctileté děti nejvíce nadchl celodenní výlet za exotickými zvířaty do ZOO Dvorec u Borovan. Na své si přišli i milovníci diamantů, mumií či pyramid. A zvládnutým africkým tancem se mohou nyní pochlubit všichni účastníci tohoto programu. Oba turnusy byly ukončeny společným piknikem.
Nejen letní hrátky si ale ve škole v Sokolské připomínají. "V závěru uplynulého školního roku nás informovala společnost Scio, která sleduje výsledky vzdělávání, o vynikajících studijních úspěších našich žáků 5. tříd," upozornila Radka Škulaviková. Žákyně Katarína Čížková dosáhla výborného výsledku v testování z matematiky, Tomáš Janeček zase prokázal mimořádné znalosti v oblasti obecných studijních předpokladů. "Tradiční vysokou úroveň má na naší škole výuka anglického jazyka, což potvrzuje i to, že vyučující Jana Havránková a Václava Fleischmanová vedly v loňském roce přípravné kurzy, jejichž absolventi uspěli v červnových mezinárodních zkouškách Cambridge English," uvedla výchovná poradkyně s tím, že sedm žáků 4.a 5.tříd složilo zkoušky YLE Starters stávající z části písemné a pohovoru s rodilým mluvčím. "Většina z účastníků hodlá pokračovat i v kurzech vyšší úrovně," dodala.
Neméně výtečně se loni dařilo i žákům starším, z 8. a 9. ročníků, z nichž při zkouškách KET čtyři uspěli s vyznamenáním a úrovní B1, dva žáci na úrovni A2. Ani letos třeboňští žáci nepřijdou o možnosti přihlásit se do jazykových kurzů ve škole.
"Motivovat žáky ke studiu jazyků a umožnit jim již v raném věku měřit své znalosti na mezinárodní úrovni patří k hlavním prioritám našeho vzdělávání. K těm dalším bezpochyby řadíme rozvoj gramotnosti v různých oblastech. K tomu jistě přispěje i postupně umisťovaná nabídka materiálů z jazyka českého i literatury vedle již publikovaných materiálů z matematiky. Zájemci vše naleznou na stránkách školy v přehledné sekci předměty," popsala Radka Škulaviková. Škola tak podle ní reaguje na jeden ze současných palčivých problémů, a to na čtenářskou gramotnost. "Na podporu jejího rozvoje nabízíme na základě žádostí rodičů a žáků jednak obsáhlý přehled internetových zdrojů českého jazyka a literárních věd, jednak nabídku doporučené četby, návod na práci s textem s klíčovou dovedností utvořit si a umět formulovat vlastní názor o přečteném textu, jednak postupné umisťování rozličných jazykových materiálů jak určených k procvičování, tak upevňování učební látky," vyjmenovala a doplnila, že dále bude škola pokračovat ve vedení dětí k tvůrčímu psaní, které rozvíjí nejen jejich slovní zásobu, ale ovlivňuje jejich fantazii a osobnost jako celek. "I když se ne vždy daří vytvořit kompletní školní časopis, autentické práce žáků jsou pak předmětem různých slovesných soutěží," zmínila.
O prázdninách se ale kromě letních hrátek ve škole v Sokolské ulici také pracovalo. Jak uvedla Radka Škulaviková, právě skončené letní prázdniny nabídly časový prostor, kdy kromě každoroční výmalby tříd odstartovala dlouho plánovaná postupná výměna oken na hlavní budově v Sokolské ulici. "Vzhledem k tomu, že se jedná o významnou historickou budovu, je nutné zachovat původní kulturní i historický kolorit, proto rekonstrukce je nejen nákladná, ale i dlouhodobá kvůli nutnosti zachovat původní vzhled. Letos se rekonstrukce oken týkala části přízemí budovy," uzavřela.