Největší investiční akce roku přiblížil starosta města Hynek Blažek. Na většinu z nich bude město žádat o dotace. Opravovat se budou hlavně komunikace.

Na rekonstrukci povrchu komunikace a chodníku v ulici Lebeděvova jsou vyčleněné zhruba dva miliony korun. Dočká se také chodník u vlakového nádraží, který se opraví v souvislosti s novým kruhovým objezdem. „Zde máme připraveny odhadem tři miliony korun,“ vyčíslil náklady slavonický starosta. Samotný kruhový objezd je pak investicí Jihočeského kraje. Částku 1,3 milionu korun spolkne chodník na sídlišti Svatopluka Čecha, v úseku podél kotelny. „Teď hledáme vhodný dotační titul,“ poznamenal Hynek Blažek.

Na vybudování nového parkoviště před kulturním domem mají Slavoničtí již hotový projekt a připravenu částku jeden milion korun. Ve Slavonicích se v letošním roce zaměří rovněž na rekonstrukci řady městských budov. „Čeká nás oprava dvou památkově chráněných budov, které pracovně označujeme Muzeum a Cukrárna,“ vypočítává starosta. Památky spolknou dohromady čtyři a půl milionu. Muzeum opraví zvenku i zevnitř, na cukrárně se chystají venkovní úpravy ve dvorním traktu.

„Úžasná a obrovská stavba je kostel Božího Těla, který vznikl těsně po slavonickém centru města. Je těžké jej udržovat. I zde pokračující každoroční opravy.“ informoval dále Hynek Blažek. Tato významná památka se nachází na kopečku na konci křížové cesty nad městem. Letos si vyžádala 700 tisíc a město hledá vhodné dotační tituly.

Na další milion vyjde střecha nad administrativní části kulturního domu, který ve Slavonicích postupně oživují jak po stránce provozní, tak po té stavební. Podle vyjádření starosty se zde bude řešit i bezbariérový přístup za částku milion korun. Stejná suma poputuje také do renovace starého historického domu v jádru města, kde se nachází obecní byty.