V místní části Třeboně ve Staré Hlíně se má již v říjnu začít budovat kanalizace a také čistička odpadních vod. Zastupitelé nyní schválili dofinancování tohoto projektu a vyslyšeli tak mnohaleté podněty od místních občanů, kteří po vybudování kanalizace volali.

V současné době je ve Staré Hlíně na kanalizaci napojeno jen dvacet procent obyvatel. „Ostatní objekty mají své septiky," informovala tisková mluvčí třeboňské radnice Jitka Bednářová.

Jak uvedl místostarosta Třeboně Zdeněk Mráz, jedná se o dlouhodobou záležitost, která je připravována mnoho let. Smlouva se zhotovitelem, kterým je firma Mobiko plus a.s., je již podepsána. Výstavba by měla trvat přibližně jeden rok. „Díky příznivé dotaci jsme se rozhodli tuto akci zahájit. Hotovo by mělo být v říjnu 2017 a poté bude následovat roční zkušební provoz," dodal místostarosta.

Budova čističky má stát za obcí ve směru na Stříbřec. „Toto místo bylo vytipováno proto, že nebylo zasaženo ani při ničivých povodních v roce 2002," vysvětlil Zdeněk Mráz. Kanalizace bude sloužit k odvádění splaškových nepřečištěných vod, nikoli vody dešťové.

Veřejnou část výstavby bude financovat město Třeboň s pomocí dotace ze Státního fondu životního prostředí, vlastní domovní přípojky na svém pozemku jsou pak podle slov místostarosty povinni zaplatit si sami majitelé. „Zhotovitel stavby bude v průběhu výstavby komunikovat s dotčenými vlastníky nemovitostí," dodal a vysvětlil, že kanalizační přípojky musejí být čistě oddělitelné.

Rozpočet stavby pro zhotovitele je stanoven na necelých 22 milionů korun, přičemž dotace činí přibližně 13 milionů.

„Vybudování kanalizace umožní rozvoj a připravovanou výstavbu podle územního plánu," míní Zdeněk Mráz. Že mají místní o vybudování kanalizace zájem, dokládá podle něho i to, že se jich na představení projektu v místním pohostinství sešly čtyři desítky.

„Ač to dnes již nebývá obvyklé, někteří poděkovali za starost města," zmínil a dodal, že na místě vznesené dotazy byly většinou technického rázu. „Věřím, že po dokončení této jak rozsahem, tak i finančně významné akce, budou všichni spokojeni," uzavřel.

Petra Lejtnarová