V dřívějším termínu, než se původně předpokládalo, se podařilo dokončit stavbu čistírny odpadních vod a splaškové kanalizace ve Staré Hlíně. Tisková mluvčí třeboňské radnice Jitka Bednářová vyzdvihla, že obyvatelé zdejších nemovitostí si tak mohou zajišťovat přípojky v klimaticky vhodném období.

Zároveň upozornila na to, že stav odkanalizování ve Staré Hlíně byl dlouhodobě neudržitelný. Pouze malá část nemovitostí byla připojena na řádně provozovanou kanalizaci s vyústěním do rybníku Rožmberk. Místostarosta Zdeněk Mráz podotkl, že neexistence kanalizace celkově brzdila další rozvoj Staré Hlíny.

„Z uvedených důvodů zde město Třeboň v posledních letech připravovalo výstavbu kanalizace a čistírny odpadních vod. Snažili jsme se o získání dotace a to se podařilo. Nyní si obyvatelé mohou postupně připojit své domácnosti. Bude tak možné rozjet provoz vlastní čistírny odpadních vod, aby fungoval na 100 procent,“ vypověděl.

Venkovní koupaliště by u Světa v Třeboni mělo začít vznikat v roce 2018.
U Světa vyroste koupaliště s tobogány a vlnami

Zastupitelé města schválili výstavbu kanalizace a čistírny odpadních vod v místní části Stará Hlína již v září 2016 a stavět se začalo již v říjnu 2016. S dokončením se počítalo až k datu 31. října 2017. Na akci město získalo dotaci z evropského Operačního programu Životní prostředí 2014–2020. Celkové náklady přitom činily přibližně 25,5 milionu korun včetně DPH, dotace byla ve výši zhruba 13 milionů korun.

Samotná čistička je umístěna u místní komunikace ve směru na Stříbřec. Jak vysvětlila mluvčí, z legislativních důvodů je toto umístění jediné možné. Kanalizace je pak rozvedena po celé Staré Hlíně kromě lokality Hvízdalky. Jedná se dohromady o přibližně 3 kilometry kanalizací, jednu čerpací stanici a jednu čistírnu odpadních vod. Jitka Bednářová dále objasnila, že po dokončení všech stavebních prací bude povolen zkušební provoz v délce trvání dvanáct měsíců a následně bude celé dílo zkolaudováno.

"Vlastní domovní přípojky jsou na svém pozemku povinni zajistit majitelé nemovitostí. Kanalizační přípojka musí být čistě oddílná, to znamená, že musí sloužit výhradně k odvádění vod splaškových, nikoliv dešťových," upozornila.

Divadlo J. K. Tyla v Třeboni.
V divadle se lidem bude sedět pohodlněji