„V letošním roce necháme zpracovat projekt na obnovu chodníku v Třeboňské ulici po její pravé straně ve směru od náměstí až ke hřbitovu,“ uvedl starosta města Jiří Krupička.

„Následně chceme nechat zpracovat projekt na rekonstrukci dalšího chodníku kolem starých bytovek směrem k Jindřichově ulici,“ nastínil přípravu na budoucí stavební práce ve městě.