Obdobné nařízení začne již za týden platit ve Strmilově. Starosta Jaromír Krátký vysvětlil, že důvodem k vydání nové obecně závazné vyhlášky, která zakazuje konzumaci alkoholu na vybraných místech města, je v poslední době narůstající počet lidí, kteří postávají i dlouhé hodiny u obchodu na náměstí a popíjejí. „Dříve jsme s tím neměli takové problémy, bylo to spíše nárazové, kdy se objevil jeden nebo dva místní lidé, kteří si v prodejně koupili něco k pití a před obchodem nebo na lavičkách na náměstí to popíjeli. Ale pak třeba půl roku nebylo nic,“ vypověděl a dodal, že řešením tehdy byla domluva od městská policie.

„Od konce zimy se to ale hodně rozšířilo, jsou to tady domácí lidé. Už nám sem chodí lidí s tím, že tady je tolik bezdomovců, vypadá to hrozně. Ale bezdomovci to rozhodně nejsou,“ upozornil. Přes zimu tady uklízejí většinu laviček, aby nedošlo k jejich poškození. Jak starosta zmínil, v tu dobu tito lidé neměli moc kde sedět, ale postávali přímo před prodejnou, před lékárnou, v celém centru. „Začali třeba dva, přidali se další a stáli tam třeba i několik hodin, každý den, popíjeli, lidé se jim museli vyhýbat. Ne, že by nějak obtěžovali, ale je to nepříjemné, chodili za námi lidé, jestli se s tím bude něco dělat, takže jsme si řekli, že je to potřeba,“ vysvětlil Jaromír Krátký.

Upozornil na to, že není možné zakázat požívání alkoholu na celém území obce, musí totiž existovat i místo, kde se pít může. Proto ve Strmilově požívání alkoholu zakázali jen na vybraných místech, a to v centru na Náměstí a také ve třech ulicích kolem školy a školky. „Vyčlenili jsme z toho akce povolené městem a akce tradiční, jako je pouť. Neplatí to ani pro předzahrádky,“ doplnil starosta.

Městští strážníci tak konečně mohou provinilce na místě pokutovat, a to od stokoruny až po několik tisíc korun. „S tím hned začneme. Možná v první chvíli je ještě upozorníme, že vyhláška existuje, ale pak se to opravdu bude muset pokutovat. I když to není jednoduché, protože jsou to lidé, kteří moc peněz nemají. Na druhou stranu na tohle zrovna mají. Musíme to nějak začít vymáhat, opakovaně se to může násobit. Není to ale náš záměr, nějak na tom vydělávat,“ uzavřel Jaromír Krátký.

To v Českých Velenicích taková vyhláška funguje již od roku 2011 a podle místostarosty Pavla Chabinioka velmi úspěšně. „Toto opatření jsme zavedli proto, že tady docházelo k nepříjemným věcem. V aleji, která prochází centrem města, lidé často popíjeli alkohol a takto posilnění pokřikovali na ostatní, obtěžovali ženy. Abychom to ukorigovali, zavedli jsme toto omezení,“ uved s tím, že poté se situace rozhodně zlepšila. „Městská policie má už díky tomu nástroj, že když k něčemu dojde, mohou pokutovat. Obvykle se to ale řeší domluvou. Když je to opakovaně, pokuta může být udělena. Ale v poslední době už se to tady tak často neděje,“ vyzdvihl.

Vyhláška, která omezuje popíjení na veřejnosti, platí v Jindřichově Hradci od prvního června roku 2008. Podle starosty Stanislava Mrvky řeší především místa, ve kterých byly dlouhodobě problémy s bezdomovci či podnapilými lidmi v nočních hodinách.

„Jedná se samozřejmě o historické centrum Hradce, potom sídliště U Nádraží a prostor kolem městské knihovny, sídliště Vajgar, Jitka a Hvězdárna a také kopec u kostelíka sv. Jakuba,“ vyjmenoval s tím, že žádné výraznější problémy s alkoholiky městská policie v poslední době neřešila. „Jedná se spíše o jednorázové případy, které jsou většinou spojené s rušením nočního klidu,“ doplnil.

Vyhlášky zakazující pití alkoholu v Jihočeském kraji:

Nové Hrady: Vyhlášku, která omezovala konzumaci alkoholu na veřejných prostranstvích, zrušili v únoru na svém zasedání novohradští zastupitelé. Normou, kterou přijali v roce 2015, se snažili původně řešit nevhodné chování problematických individuí. Jak ale ukázala praxe, vyhláška přinesla více sporných situací než kýženého efektu. Nově by již nemělo být pro turisty rizikové zchladit se přímo na ulici například pivem, naopak veřejný pořádek by policie měla zvládnout udržet běžnými metodami.


Dubné: „Vyhlášku zakazující pití alkoholu na veřejnosti nemáme a ani o tom neuvažujeme,“ uvedla starostka Božena Kudláčková.
Lipí: „Vyhláška u nás neplatí. Alkohol na veřejnosti se u nás pije jen při stavění májky nebo když se hraje fotbal a je vítání jara,“ řekl starosta obce Stanislav Kysela.

Týn nad Vltavou: Vyhláška zakazující pití alkoholu na veřejnosti zde platí už několik let a hodně pomohla. Pít se tady nesmí třeba v parcích, na sportovištích, dětských hřištích nebo náměstích. Vymahatelnost je úplná, když někdo nesouhlasí, je tu správní orgán, který to řeší.

České Budějovice: V Českých Budějovicích platí vyhláška od roku 2014. Podle sdělení vedoucího správního odboru magistrátu Jana Kostíka nelze objektivně stanovit, zda se po zavedení vyhlášky zakazující požívání alkoholu na veřejnosti situace nějak změnila, neboť před přijetím vyhlášky magistrát žádná oznámení na toto jednání neřešil, čili nebyl zákaz, nebylo oznámení, nebyl trest. Za porušení obecně závazné vyhlášky lze uložit pokutu do 30.000,- Kč a zákaz pobytu až na 3 měsíce. Delikty jsou oznamovány po celou dobu platnosti vyhlášky, k výraznému posunu směrem k zamezení tohoto nešvaru prozatím nedošlo. Pít alkohol je zakázáno na zastávkách, u zdravotnických zařízení a zařízení sociální péče, v blízkosti kostelů, na sídlištích Máj, Šumava, Vltava a na Pražské a u centra v Suchém Vrbném. Zapovězeno je pít také na území celého historického centra.