Konzumaci alkoholických nápojů bude možné postihnout v prostoru Náměstí, v průchodu odtud kolem lékárny a prodejny potravin až do ulice Nová a dále v okolí školy v ulicích Tyršova, Popelínská a Sportovní. Omezení se ale nevztahuje na restaurační předzahrádky, platit nebude ani v době pouti, tedy první zářijovou neděli a také při dalších ohlášených veřejných akcích.