Jednání o těchto dotacích bylo schvalovacími orgány přerušeno, nebo bylo rozhodnutí odloženo na rok 2011. Vedení města proto rozhodlo udělat ještě rychle jiné potřebné práce, a to hlavně opravy místních komunikací a chodníků.

„Již byly opraveny výtluky v místních komunikacích ve Strmilově, v České Olešné a na silnici do Leštiny. V současné době je realizována oprava a přeložení 820 metrů čtverečních dlážděných žulových chodníků a 500 metrů kamenných obrubníků v centru Strmilova. Byly zde vylámané a křivé obrubníky, ale hlavně byly chodníky i s obrubníky již zamačkané na úroveň silnice a tím vůbec neplnily funkci chodníků a neochraňovaly chodce,“ informoval starosta Strmilova Jaromír Krátký.

Dále je opravována místní komunikace k firmě Kovopor, kde byly dlouhodobé problémy s vlastníky sousedních domů a komunikace se nemohla opravovat. „Nyní se vztahy zlepšily, a tak se již oprava provádí. Je nutné také v nejbližší době opravit dvě místní komunikace, které byly poničeny vodou z přívalových dešťů, a to v Leštině za penzionem a spojovací cesta u České Olešné mezi silnicemi na Strmilov a na Bořetín.

Největší rozsah prací bude mít položení asfaltového povrchu v Novém Sídlišti ve Strmilově v rámci dokončení základní technické vybavenosti ke 21 parcelám na rodinné domky. Již zde stojí několik nových obydlených domů a další se stavějí. Je proto potřeba udělat zde konečný povrch komunikací pro zlepšení kvality bydlení,“ sdělil starosta.

Některé opravy město hradí z rozpočtu a některé ze zvýšených příjmů města v letošním roce. „Mimo tyto práce nyní opravujeme, natíráme a bílíme všechny autobusové čekárny, které jsou opakovaně poškozovány hlavně dětmi a mládeží. Jsou to dvě čekárny ve Strmilově, dvě v Palupíně a další v České Olešné a v Malém Jeníkově. Před konečným rozhodnutím je vybudování víceúčelového hřiště v České Olešné. „Pokoušíme se zajistit mimořádné příjmy, ze kterých by hřiště ještě letos vzniklo. Jinak se bude dělat v roce 2011,“ doplnil starosta.