„V rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje jsme požádali opakovaně o dotaci na úroky z úvěru ve výši 190 tisíc korun, což je 70 procent z úroků,“ uvedl starosta Strmilova Jaromír Krátký. Doplnil také, že město požádalo o dotaci 110 tisíc korun na restaurování nemovitých kulturních památek ve městě.

Pokud by radnice částku získala, pokryla by díky ní 70 procent nákladů na opravu sochy Nejsvětější Trojice na náměstí a na Boží muka u zahrádek k Nové Olešné.

Podle starosty podaná žádost využívá možnosti požádat o maximální možnou částku na rok, tedy 300 tisíc korun.