Jak uvedl starosta Karel Dvořák, jedná se především o předělení akumulační nádrže na dvě části, její sanaci a další drobnější stavební úpravy celého objektu. Město při výběrovém řízení obdrželo nabídku od čtyř oslovených uchazečů. Nejnižší cenovou nabídku ve výši 2 502 865 korun podala firma Radouňská vodohospodářská společnost. Starosta ale zmínil, že ještě před uzavřením smlouvy o dílo firma sdělila, že z kapacitních důvodů zakázku nemůže realizovat.

„Oslovili jsme tedy uchazeče s druhou nejnižší cenovou nabídkou ve výši 2 863 235 korun, kterým je firma AVE-Servis z Českých Budějovic,“ pokračoval starosta. Na dubnovém jednání pak zastupitelé smlouvu s druhým v pořadí schválili.