Výskyt nemoci potvrdila
i Jitka Luňáčková z Krajské hygienické stanice v Českých Budějovicích.

„Je tam jeden případ onemocnění. Situaci řeší lékaři 
z našeho jindřichohradeckého pracoviště a všichni, kteří byli v kontaktu s nakaženou osobou, jsou nyní pod lékařským dohledem," informovala Jitka Luňáčková. Dodala, že následovat budou i další preventivní opatření.
„V rámci lékařského dohledu jsme již požádali o očkovací látku, takže ohrožené děti budou proočkovány proti žloutence typu A," nastínila další postup lékařka.

S hygieniky úzce spolupracuje také vedení školy. Podle jejího ředitele Oldřicha Kučery zde rozhodně nechtějí nic podcenit.

„Po dohodě s hygienickou stanicí jsme například začali provádět zvýšenou dezinfekci školních prostor, zejména pak WC. Třídě, kde se infekce vyskytla, jsme vyhradili zvláštní učebnu a žáci mají také své oddělené toalety," uvedl ředitel školy.

S apelem se škola obrátila na svých internetových stránkách také na rodiče žáků.

Prosíme v této souvislosti rodiče, aby opětovně zdůraznili a zdůrazňovali svým dětem význam důsledné osobní hygieny pro prevenci této virové choroby," píše se zde mimo jiné.