Po prázdninové pauze se ode dneška až do 28. září ve vybrané večery v Jindřichově Hradci opět otevře brána do méně známé historie města. Pokračují totiž Večerní toulky bájným Hradcem.Zájemci o méně tradiční setkání s minulostí tak mají možnost setkat se se skutečnými i tajemnými postavami, které svého času žily, pomáhaly či škodily na Hradci.

Po těchto pět vybraných večerů se v bývalé jezuitské koleji (dnes Muzeum fotografie a moderních obrazových médií) otevře na necelých 100 minut brána do historie.

A nebude to historie ledajaká. Návštěvníci se nejprve ocitnou v 70. letech 17. století a přímo se jako pozorovatelé zúčastní tajného pokusu dvou jezuitských zvědavců o pitvu lidského těla, v té době ještě církví zakázanou.

Dá se předpokládat, že při tom dojde na zajímavé situace. Druhá scénka pak bude hostit významné osoby 16. a 17. století, kteří se zapsali do dějin Jindřichova Hradce i samotné jezuitské koleje. Půjde o Viléma Slavatu, Kateřina z Montfortu, Bohuslava Balbína, Jiřího Josefa Kamela a sv. Hypolita. Rozhodnout, kdo z nich má být za své zásluhy navěky zapsán do Pamětí zdejší řádové koleje nebude vskutku jednoduché.

Po krátkém přesunu do prostor bývalého minoritského kláštera si přijdou na své zejména kulináři. Podívají se totiž, doslova, pod pokličku 17. století a zjistí, co dobrého by si mohl na návštěvě Jindřichova Hradce dopřát císař Leopold I. Svérázná trojice kuchařů pobaví i poučí. Poslední scénka, odehrávající se ve zšeřelých prostorách barokní kaple, připomene několik nešťastných a smutných událostí, vztahujících se k válečným útrapám města v období od třicetileté války do poloviny 18. století. Náhled do dobového špitálu nebude věru příliš optimistický.

Začátek Večerních toulek je vždy ve 21 hodin v Muzeu fotografie (poblíž 15. poledníku). Vzhledem k omezenému počtu míst je třeba si zarezervovat vstupenky předem, a to v Informačním středisku města (tel. 384 363 546).

Martin Musil,

Nova Domus