Splatnost úvěru je do konce srpna příštího roku s tím, že město má možnost splatit půjčku dřív. Se splacením by nemělo mít město problémy, protože na rekonstrukci haly má přislíbenou dotaci z Regionálního operačního programu. Tu ale dostane až po dokončení oprav.