Nad Hradcem se ještě vznáší brzká ranní tma a ve vzduchu voní podzim. I když ještě není ani sedm hodin, v domě 136/I v Panské ulici se už dávno svítí. Na rozhovor pro Deník tu nad šálkem silné kávy čeká vedoucí jindřichohradeckého informačního střediska Zuzana Bedrnová.


První otázka je asi nasnadě. Jaký byl až doposud letošní rok, co se turistů týká?
Letošní turistická sezona byla úspěšná. Hodnotím ji z toho pohledu, že informační středisko vyhledávají jak tuzemští, tak zahraniční turisté. Naše služby jsou bezplatné, takže sezonu nehodnotím z komerčního hlediska, jako to dělají například některé objekty a památky, kam se musí zakoupit vstupenka. Odbavili jsme i velké množství e-mailových dotazů, které nám přišly i z takových destinací, jako je třeba Rusko a Ukrajina, to nás velice překvapilo.


Takže do Hradce jezdí i výraznější počet cizinců?
Ano, právě v tomto roce se nám výrazně navýšila skupina příhraničních turistů, měli jsme mnoho skupin návštěvníků například z Rakouska, ale i Slováků a dokonce i několik skupin Poláků, což bylo snad poprvé.


A co individuální turisté?
Individuálně to budou Němci a Holanďané, a skupinově tedy potom asijští turisté a také francouzští senioři, kteří si Hradec velmi oblíbili. V individuální turistice se velice zvýšil počet rusky hovořících turistů, což je pro nás zajímavá věc. Je to možná i takovým odrazem toho, jak Českou republiku a město Jindřichův Hradec propagujeme v zahraničí - v Německu, Holandsku, Rakousku, ale snažíme se přes Czech Tourism dávat naše materiály i do dalších zemí, například do Ruska, byť třeba jen letecky a ne osobně na veletrzích a podobně.


Co se v letošní turistické sezoně v Hradci nejvíc podařilo, která událost slavila u místních i turistů největší úspěch?
Podle mého názoru, a také podle ohlasů lidí v rámci města, měl největší ohlas TOP týden. Ten byl vyvrcholením projektu, který máme v rámci čtrnácti měst Putování po historických městech Čech, Moravy a Slezska. Jsme rádi, že padnul rekord v počtu bílých paní. Díky neuvěřitelné účasti všech Hradečáků víme, že se TOP týden líbil, a už nyní ho plánujeme zopakovat v příštím roce samozřejmě i s další velkou akcí, kterou už nyní pomalu připravujeme. Sháníme také prostředky z různých dotačních titulů.


Co vás a ostatní pracovnice infocentra čeká do konce roku?
Začínáme s propagací města na veletrzích a výstavách, jak v Čechách, tak v zahraničí. Nyní jde o dvě významné prezentace, první je Kompas v Českých Budějovicích, kde jsme předložily kulturní nabídku a kalendář města do konce roku, bereme tam i nabídku služeb a ubytování a také individuální materiály jednotlivých ubytovatelů a dalších. Snažíme se, aby prospektový servis byl zajištěný právě pro provozovatele těchto služeb. Druhou akcí potom je Gastrofest, který se koná kolem poloviny listopadu. Budeme se tam prezentovat s jedním hradeckým hotelem, který v Gastrofestu je už několik let zapojený. Samozřejmě opět přiblížíme i město, akce, ubytovatele, restaurace a další. Není to úplně zaměřené na cestovní ruch, ale z minulých ročníků víme, že i o tyto informace je tam veliký zájem. V minulých letech se během tří dní přišlo podívat přes třicet tisíc návštěvníků. Bereme to jako další možnost regionální propagace.


A další novinky?
Přes zimu nás čekají opět další veletrhy, výstavy a příprava nových materiálů. Příští rok bude ve znamení podpory domácího cestovního ruchu, ukázalo se, že v posledních dvou letech byl obrovský boom cykloturistiky, ale i cestování rodin s dětmi. Plánujeme proto nyní vytvořit nabídkový okruh, zaměřený právě na celé rodiny s dětmi. Novinkou, kterou chceme určitě brzy připravit, je QR kód. Jedná se o obrázek, který se vyfotí mobilem a telefon si sám stáhne zhuštěné informace, na které kód odkazuje. Bude to dobré pro turisty třeba ve chvílích, kdy je íčko zavřené. Jednou novinkou, která připadla na naše oddělení marketingu a cestovního ruchu, je čím dál oblíbenější Jindřichohradecký zpravodaj, který je v distribuci zdarma v infocentru a na několika ostatních místech. Šéfredaktorkou je moje kolegyně Marcela Kozlová. Publikace zpravodaje je další významná součást naší činnosti.