Jak informoval českovelenický místostarosta Pavel Chabiniok, ve městě došlo k rozšíření systému likvidace odpadů. Nově mohou lidé třídit i použité kuchyňské oleje.

Nové nádoby byly nainstalovány před prodejnou Flop na sídlišti Na Sadech a v Revoluční ulici u knihkupectví. Popelnice jsou zelené, mají kulatý otvor na víku a jejich objem je 240 litrů. Použitý kuchyňský olej je nutné uskladnit v plastových lahvích a plné nádoby je pak možné odkládat do určených popelnic.

"Věřím, že lidé této možnosti plně využijí, protože likvidace použitých olejů do domovních odpadů výrazně znehodnocuje nejen tyto odpady, ale i kanalizační přípojky a řady," poznamenal místostarosta.