Propojení veřejných vodovodů v Hospodářském parku (Access Industrial Park) bylo připraveno už při jeho výstavbě, kdy zde byla vybudována vodoměrná šachta. Jedinečná spolupráce započala v červenci 2013.

Této zmíněné možnosti mohou využívat jak Velenice, tak i Gmünd pouze pro nouzové zásobování pitnou vodou, například při poruše rozvodné vodovodní sítě, kontaminaci zdrojů vody či z dalších technických důvodů, až do odstranění problému.

„Museli jsme poprvé přistoupit k tomuto řešení, protože v Českých Velenicích byl akutní nedostatek pitné vody, a to zřejmě i kvůli napouštění bazénů a zalévání zahrad,“ uvedla vedoucí provozní oblasti Východ Olga Štíchová ze společnosti ČEVAK s tím, že kvalita dodávané pitné vody zůstává samozřejmě stejná.

Propojení vodovodní sítě do Rakouska, jehož funkčnost v praxi nyní vyzkoušeli vodohospodáři, se ukázala jako dobrá cesta. Obě příhraniční města se tak vrací ke spolupráci, která fungovala již v minulosti. Kvůli politické situaci však byly Velenice v roce 1960 od sítě odpojeny.