Vlastní stavba nové průsečíkové křižovatky na severním okraji města začne během následujícího měsíce. „Po dobu kácení, které by mělo trvat zhruba čtrnáct dní, bude v tomto místě provoz omezen jen minimálně,“ ujistil Adam Koloušek, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) ČR v Českých Budějovicích. „Řešený úsek bude řádně vyznačený a tak by tam nemělo docházet k větším dopravním komplikacím.“

Přestavba křižovatky u Velešína je na spadnutí.Přestavba křižovatky u Velešína je na spadnutí.Zdroj: ŘSD

Při vjezdu do Velešína směrem od Českých Budějovic se jedná o křížení silnic I/3, neboli E55, a III/15610 v ulici Budějovická i místní komunikace. Křižovatka je značně nebezpečná vzhledem k obrovskému provozu, jaký tam směrem k česko-rakouské hranici panuje. Na šikmém výjezdu z města si šoféři mohou ukroutit krk při dávání přednosti vozům přijíždějícím od hranice a naopak při odbočování do Velešína brzdí provoz na E55 při dávání přednosti protijedoucím autům. Místo bylo i velmi nebezpečné pro chodce při přecházení E55 směrem do zahrádek či na vlakovou zastávku, ale to vyřešil nedávno vybudovaný podchod. Přesto se tam chodci vyskytují i nadále a zejména v létě, kdy míří například do nedaleké restaurace Koňská dráha na Holkově.

„Šikmý vjezd do Velešína bude zrušen,“ popisuje novou podobu křižovatky starosta Velešína Josef Vágner. „Do Velešína se bude nově vjíždět defacto po současné spojovací komunikaci mezi silnicí 1/3 a Budějovickou ulicí. Přibude odbočovací pruh do Velešína a křižovatka bude rozšířena. Současně ŘSD vybuduje nový napojovací pruh při výjezdu z Velešína na Budějovice. Tím se zvýší bezpečnost napojení na E55.“

Hlavním investorem je ŘSD, finančně se na akci podílí i kraj a zhruba 2,4 miliony korun také město Velešín. „Až budou nutná nějaká omezení pro řidiče, budeme o nich informovat na webových stránkách města,“ říká Petr Vágner. „Dělá se to pro bezpečnost chodců, motoristů, a bez omezení to nejde.“

Na budování křižovatky vzápětí naváže další akce. Úsek E55 od Holkova po velešínskou Benzinu dostane nový povrch. „Během dubna ŘSD začne opravu komunikace I/3 od křižovatky se silnicí II/155 v Holkově až po čerpací stanici Benzina na konci Velešína,“ doplnil Adam Koloušek. „O jednotlivých stavbách a dopravních omezeních, které stavební úpravy způsobí, budeme informovat.“