Jak už bývá v jarních měsících zvykem, přistavené budou jak kontejnery na zeleň (tráva, listí, větve, květiny a jiný odpad ze zahrady), tak kontejnery na velkoobjemový odpad (například koberce, nábytek, vyřazené elektrospotřebiče a jiný podobný odpad, který nelze ukládat do nádoby na směsný komunální odpad). Druhý termín přistavení kontejnerů potom bude v říjnu.

Harmonogram svozu odpadů velkoobjemovými kontejnery 2018

7. dubna 2018
Radouňka
- Náv. rybník
8:00 -9:00
- Na Kopečku
9:05 - 10:05
- Zbuzany - Družstevní
10:10 - 11:10
- Otín - škola
11:30 - 12:30
- u váhy
12:35 - 13:35
- Jitka
13:40 - 14:40
- Bobelovka
14:45 - 15:45


14. dubna 2018
- Buk - u kapličky
8:00 - 9:00
- Brož. zahrada
9:05 - 10:05
- Matná
10:10 - 11:10
- Děbolín
11:15 - 12:15
- Políkno - u bývalé školy
12:45 - 13:45
- Horní Žďár
13:50 - 14:50

21. dubna 2018
- Dolní Radouň - pískovna
8:00 - 9:00
- Dolní Radouň - náves
9:05 - 10:05
- Dolní Skrýchov
10:10 - 11:10

21. dubna 2018
(pouze zelený odpad)
- Mládežnická - bytovky
11:30 - 12:30
- Křižovatka Nežárecká x Jakubská
12:35 - 13:35
- Sládkův kopec - u hřiště
11:30 - 12:30
- Stará cesta
12:35 - 13:35
- Vajgar - Řečička
8:00 - 9:00
- Jáchymova - parkoviště
9:05 - 10:05
- Denisova - u sběrny
10:10 - 11:10
- Piketa - Žid. hřbitov
11:30 - 12:30