Na posledním jednání zastupitelstva se projednávalo výběrové řízení na zhotovení místní komunikace. O co přesně se jedná?

Plánujeme rekonstrukci Ruské ulice, která vede tady kolem radnice. Opravy se tedy dočká až v příštím roce, přestože jsme jí původně chtěli provést již letos. Na začátku příštího roku zde vybudujeme novou komunikaci a také přilehlý chodník.

Plánujete v dohledné době ještě nějaké další opravy?

V naší místní části Dolní Lhota máme zpracovaný projekt na rekonstrukci mostu přes Nežárku, který spojuje Dolní Lhotu a další místní část Dvorce a komunikace pokračuje dál na Vydří a Lásenici. Náklady jsou zde vyčísleny přibližně na čtyři miliony korun. Před rokem jsme žádali o dotaci, ale bohužel jsme ji nezískali. Momentálně sledujeme dotační programy a vypsané granty, ale zatím nic vhodného se nevyskytlo. Nicméně most je v havarijním stavu, již je tam omezená tonáž a my bychom byli skutečně rádi, kdyby se nám ho opravit podařilo co nejdřív.

V jakých oblastech letos město nejvíc investovalo?

Od začátku roku jsme rekonstruovali místní divadlo. Zjistili jsme, že se nám propadá strop, tudíž bylo nutné podle vyjádření statika divadlo uzavřít a opravy provést. My jsme požádali o dotaci ze Státního zemědělského intervenčního fondu a získali jsme 900 tisíc, přičemž celkové náklady na rekonstrukci byly téměř dva miliony. Tyto prostředky byly investovány především do interiéru divadla. Za dalších 700 tisíc pak byla opravena i střecha a divadlo dnes opět funguje a snažíme se zde pravidelně pořádat nejrůznější akce, nejenom divadelní představení. Další velkou investicí je započatá rekonstrukce místní školy a školky. Chtěli jsme zateplit fasádu, vyměnit okna na obou budovách a žádali jsme samozřejmě o dotaci. Tu jsme ale bohužel nedostali. I tak jsme k rekonstrukci nakonec přistoupili, neboť situace si již opravu žádala. Navíc bylo potřeba vyměnit i topení ve školce, které již neodpovídalo hygienickým normám. Rekonstrukci tedy financujeme z vlastních prostředků, takže i proto jsme celou akci rozložili do dvou etap, neboť prostředky by na kompletní opravu nestačily. Letos došlo k výměně elektrického topení za plynové a také k výměně oken v mateřské škole, což stálo zhruba 700 tisíc. V příštím roce plánujeme dokončit kompletní zateplení včetně nové fasády a střechy. Totéž plánujeme uskutečnit také na základní škole, kde v příštím roce opět z rozpočtu města vyměníme okna a uděláme i novou fasádu.

Co se týče školy, v současné době je v mnoha malých zařízeních problém s počtem žáků. Jaká je situace u vás?

Každoročně se s problémem nízkého počtu žáků v naší škole potýkáme, takže výjimka k tomuto počtu byla také předmětem posledního jednání našeho zastupitelstva. Letos naštěstí situace není tak dramatická, protože se jednalo pouze o jedno místo. Loni šlo o místa čtyři.

Co v současné době občany nejvíc zajímá?

Momentálně otázky směřují na místní čistírnu odpadních vod, která je ve zkušebním provozu. Občané se ptají, do kdy a jak se mají k systému připojit. Rozhodli jsme, že uspořádáme v nejbližší době Den otevřených dveří, kterého by se zúčastnili i zástupci dodavatelské firmy. Chtěli bychom společně s nimi zodpovědět veškeré dotazy příchozích. Nicméně ale zkušební provoz pokračuje až do roku 2015, což bylo jednou z podmínek získání dotace. V tomto roce bude končit provozovatelská smlouva se současným provozovatelem našeho vodohospodářského majetku a následně musí proběhnout koncesní řízení na provozovatele nového.

Petra Jouzová