Chyby v zadávání veřejných zakázek na jihozápadě Čech odhalil zvláštní audit. Týkal se projektů, které dostaly dotaci z Regionálního operačního programu (ROP) Jihozápad.

Úřad regionální rady soudržnosti již kvůli tomu podal podněty k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. „Zadávání a realizace veřejných zakázek se jeví jako Achillova pata řady příjemců dotací z ROP Jihozápad. V případě vážnějších porušení jsme povinni předat případy k přezkoumání Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže,“ uvedl ředitel Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad Jiří Trnka.

Audit podle Trnky ukázal, že proces zadávání veřejných zakázek řada příjemců dotací podceňuje a to ve svém důsledku může ohrozit i samotné projekty.

Nejzávažnějšími odhalenými nedostatky byla podezření na neoprávněné dělení, nebo sloučení zakázky, podezření, že pochybení ovlivnilo, nebo by mohlo ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, nebo podezření na nesprávně stanovenou předpokládanou hodnotu zakázky.

„O těchto nedostatcích informujeme příslušné příjemce dopisem. Na základě provedeného auditu jsme tak v některých případech uložili chybujícím příjemcům lhůtu k nápravě nedostatků. V jednom případě jsme dokonce provedli korekci způsobilých výdajů,“ doplnil Trnka.

Sankce se mohou pohybovat od 0 až do 100 procent dotace. Konkrétní viníky však s odkazem na nutnou ochranu osobních údajů úřad regionální rady soudržnosti nezveřejnil.

Varování

„Seznam nejčastějších odhalených nedostatků v procesu zadávání veřejných zakázek je k dispozici na internetových stránkách ROP Jihozápad,“

poznamenal k možnostem, jak se problémů vyvarovat Adam Kotalík z tiskové agentury, která úřad regionální rady zastupuje.

“Tento soupis by měl sloužit především jako prevence častých a zbytečných chyb při zadávání veřejných zakázek,“ zdůraznil Jiří Trnka. Útvar auditu ročně realizuje desítky různých zkoumání, ale audit zaměřený na zadávání veřejných zakázek byl první svého druhu.

Regionální operační program regionu soudržnosti Jihozápad, který je určen pro Jihočeský a Plzeňský kraj, má do regionu přinést v letech 2007 – 2013 téměř 17 miliard korun z Evropského fondu regionálního rozvoje. Podporuje například oblasti dopravy, sociálních věcí, zdravotnictví, školství nebo cestovního ruchu.