K jeho schválení má pak dojít na zasedání zastupitelstva Jindřichova Hradce 27. ledna.

Podle informací místostarosty Alfreda Němce je letošní rozpočet sestaven tak, že na straně příjmů figuruje částka zhruba 700 milionů korun, na straně výdajů pak o 100 milion korun méně.

Přebytek je však pouze zdánlivý, protože město ještě musí zaplatit splátky úvěrů v částce kolem 116 milionů korun, takže chybějící zbytek bude pokryt z výsledku hospodaření v minulých letech.

Mezi investičními akcemi letošního roku je po několika letech odkladu zahrnutý kanalizační sběrač v Radouňce, dále Dům gobelínů či most v Horním Žďáru. U všech těchto akcí město počítá s dotacemi.

Dále se zde objevuje digitalizace kina Střelnice za pět milionů korun či rekonstrukce lávky přes Vajgar za čtyři miliony. Stejná částka jako loni, tedy pět milionů korun, má rovněž zůstat na podporu sportu ve městě.

„Hospodářská krize přišla v době, kdy jsou hlavní věci hotové, takže peníze půjdou hlavně na zabezpečení běžného chodu města,“ uvedl Alfred Němec.

Dodal, že hlasování o rozpočtu je také jediným momentem, kdy do jednání zastupitelů může zasahovat přímo i veřejnost bez ohledu na jednací řád zastupitelstva. „Lidé se k rozpočtu mohou vyjadřovat všelijak – písemně, prostřednictvím některého ze zastupitelů, mohou navštívit příslušné odbory úřadu a zjistit si informace, či vystoupit přímo v jednacím sále na mikrofon,“ uvedl místostarosta. Pokud dotyční přijdou s myšlenkou, kam by peníze měly jít, musí také zároveň navrhnout, kde na to vzít.

Vedení města je přesvědčeno, že letošní rozpočet najde mezi zastupiteli podporu.