Jednatřicet dopravních nehod za posledních pět a půl roku. Takto smutnou bilancí se může „pochlubit“ křižovatka z Veselí na Sviny. Veselští chtějí situaci řešit mostem přes hlavní silnici.

Stavbu mimoúrovňového křížení chce město prosadit v rámci realizace D3.

„Minimálně šest let projednáváme s krajem neúnosnou situaci ohledně této křižovatky,“ zhodnotil starosta Jaromír Novák. Co se prozatím podařilo prosadit, je snížená rychlost a retardéry.

V souvislosti s výstavbou dálnice se Veselští ke křižovatce smrti vrátili. Problém je v tom, že úsek D3, který je nyní na řadě, končí zhruba dva kilometry před ní.

„S ohledem na rizikovost tohoto místa jsme žádali ŘSD o předsunutí výstavby mimoúrovňového křížení. Záležitost jsem i několikrát projednával se senátorem Pavlem Eybertem, který záměru vyjádřil plnou podporu,“ naznačil Novák.

Zdá se, že všichni jsou svorně zajedno. Také Ředitelství silnic a dálnic o naléhavosti řešit svinenskou křižovatku ví. Realizace však naráží na obchodní a technická úskalí.

Stavba úseku Tábor – Veselí nad Lužnicí už byla totiž zahájena, ale křižovatka do něj zařazena není.

„Stejně tak byla stavba vysoutěžena a mimoúrovňové křížení by zvedlo její cenu,“ upozornil Radek Mátl z pražské centrály ŘSD.
Podle něj má však stavba mostu přes hlavní tah na České Budějovice šanci na úspěch.

Míček je nyní na straně budějovické správy. „V první řadě musíme mít v ruce stavební povolení. To souvisí samozřejmě s vyřešením majetkoprávních vztahů s majiteli dotčených pozemků,“ upozornil Mátl. To by měla řešit ŘSD České Budějovice s pomocí veselské radnice.
Pak bude zapotřebí stavbu vyjmout z etapy výstavby D3 Veselí nad Lužnicí – Dolní Dvořiště, která má být realizována v rámci projektu PPP.
„Mimoúrovňové řešení této křižovatky by nemělo být tak zásadní položkou, aby se stavba nedala předsunout. Stejně tak technické řešení by nemělo dělat větší problémy,“ uzavřel Mátl.

Na zásadní posun k lepšímu si budou muset Veselští ještě počkat. K dílčímu zlepšení však dojde zanedlouho.

„V centru našeho města proběhne letos oprava silničního mostu přes Lužnici, a proto objízdná trasa povede po obchvatu města přes svinenskou křižovatku. A dopravně inženýrské opatření tady počítá se snížením rychlosti a hlavně se zřízením odbočovacích pruhů,“ informoval místostarosta Václav Matějů. Město si od toho slibuje, že se alespoň dočasně bezpečnost zlepší.

Starosta vnímá toto chystané opatření jako kartu, která se mu nečekaně dostala do rukou.

„O vyznačení odbočovacích pruhů jsme usilovali už dříve. Bylo nám nicméně řečeno, že to nelze kvůli kanalizaci a nedostatku místa. A najednou to jde,“ podivuje se Novák. Jeho hlavním cílem bude nyní zachovat dopravní značení až do doby, kdy most přes hlavní silnici vyřeší křižovatku definitivně.

Podle policejních statistik došlo od roku 2003 do roku 2008 na svinenské křižovatce ke 31 dopravním nehodám. Devět lidí při nich bylo těžce zraněno, tři lidé zemřeli. K jedné z nejtragičtějších nehod došlo v říjnu roku 2005, kdy po srážce se škodovkou, která jela po hlavní silnici, skončilo auto se třemi mladíky v příkopu s vodou. Jeden stačil z vozu vyskočit, zbylí dva se ve škarpě utopili.