Velmi vypjatá nálada panuje mezi členy zastupitelstva v Člunku. Situace se ještě vyostřila po posledním jednání, které muselo být kvůli nedostatečné účasti zastupitelů zrušeno.

„Zastupitelé se nesešli už pět měsíců. Od 7. dubna přitom byla možnost obecní zastupitelstvo opět svolat. Starosta ani místostarostka ale nejednali, proto jsme se tři zastupitelé domluvili, že podáme žádost o svolání schůze. Vedení obce ale na žádost třetiny zastupitelů o svolání zasedání nereagovalo a nedodrželo zákonnou lhůtu. Jednání má být svoláno do jednadvaceti dnů ode dne doručení žádosti na úřad,“ uvedl zastupitel Jan Beránek.

Když se i nadále nic nedělo, rozhodl se jednání svolat zastupitel Beránek. Ale ani tato snaha se neobešla bez problémů.

„Když jsem pozvánku přinesla na obecní úřad, účetní mi nejprve ani nechtěla dokumenty na podatelnu přijmout. Písemně jsme je upozornili na fakt, že je třeba napomáhat náhradnímu svolavateli. Nakonec tedy oznámení vyvěsili na úřední desce a doručili pozvánky ostatním zastupitelům.

Potřebujeme neprodleně zasedat, už několik měsíců se táhne problém s dříve neplatnou a špatně sepsanou obecně závaznou vyhláškou o odpadech, starosta obce uvažuje o uzavření obecní knihovny, je třeba řešit hospodaření s pitnou vodou a mnoho dalšího. Obecní úřad se uzavřel směrem k zastupitelům i samotným občanům. Nemáme žádné informace o chodu obce, starosta nám odmítá předložit dokumenty, které nutně potřebujeme k výkonu své funkce, brání také kontrole finančního a kontrolního výboru. S časovým předstihem jsme písemně požádali o předložení dokumentů pro jednání zastupitelstva. Starosta nám je odmítl vydat, prý mu nikdo nebude rozkazovat. A o tom, jestli jako zastupitelé budeme mít přístup k příslušným dokumentům, rozhodne zastupitelstvo. Opakovaně tak dochází k vážnému porušování zákona o obcích.,“ zmínil zastupitelka Simona Palová.

Zastupitelé měli zprávy o tom, že na jednání přijde hodně lidí, proto schůzi svolali do bývalé školy v Kunějově. Ve čtvrtek 21. května v 18 hodin na místo dorazila třicítka obyvatel, ale pouze čtyři zastupitelé – Jan Beránek, Simona Palová, Petr Sobotka a Miroslav Pospíchal. Starosta Zdeněk Plachý, místostarostka Jarmila Hudečková a zastupitel Aleš Seitl se z jednání omluvili. Jaroslav Slanina a Leoš Janotka nepřišli bez omluvy. Starosta uvedl vážné rodinné důvody, místostarostka zdravotní důvody. Zastupitel Leoš Janotka odmítl na dotaz redakce odpovědět a zavěsil telefon. Starosta Plachý uvedl, že na to nemá žádný názor.

„Nebudu podávat žádné informace. Je tu špatný stav, opozice se zastupitelstvo snaží rozbít. To jsou ti čtyři zastupitelé, kteří přišli. Jednání si svolali sami, na to mají právo,“ zmínil starosta.

Zastupitelstvo nakonec nebylo usnášeníschopné, nesešla se nadpoloviční většina. V tom případě zákon o obcích ukládá svolání náhradního jednání do patnácti dnů. Starosta Člunku nové zasedání svolal hned následující den ráno, a to na středu 3. června. Navržený program je ale úplně jiný než ten, který se měl projednávat na zrušené schůzi. To je další porušení zákona o obcích i platného jednacího řádu.

„Program má být minimálně stejný jako ten ze zrušeného zasedání. Může být doplněn o další body. Starosta ale navrhl něco úplně jiného. A tvrdí, že je to tak správně. My tedy budeme na začátku jednání při hlasování o programu navrhovat doplnění o body z předchozího programu,“ dodal Jan Beránek.

Na středečním jednání zastupitelstva se dá očekávat velké zastoupení veřejnosti. To v Člunku zatím nebylo zvykem. Vedení obce tak bude pravděpodobně čelit nejen dotazům zastupitelů, ale i obyvatel.